Teamutvikling

Teamutvikling foregår som en prosess over tid.En prosess har som mål å påvirke varig endring i adferd og holdninger og er mer dyptgripende enn tradisjonell kurs/seminar tankegang. Eierskap til prosessen hos de involverte er viktig, og er en naturlig del av team tankegang og er i seg selv en del av prosjektet.

Prestasjonskultur

Målet er å skape vinn-vinn situasjoner i teamet hvor den enkeltes individuelle behov går hånd i hånd med teamets behov. Klarer vi det øker sannsynligheten for at vi skaper en prestasjonskultur og får et team som når de målene det setter seg.

Prosessen

 1. Grundig research for å få oversikt over de viktigste utfordringene teamet/bedriften står overfor.
 2. Avstemme forventningene hos de involverte personene i teamet.
 3. Etablere spilleregler vi skal ha i teamet og konkretisere hvilke konsekvenser dette får for oss.
 4. Jobbe med konkrete utfordringer for teamet. De kan være av:
  - foretningsmessig karakter, prosesser og interne samarbeidsrutiner
  - interne relasjoner i teamet i forhold til ulike roller og adferd i hverdagen
  - eksterne relasjoner til kunder og samarbeidspartnere
 5. Registrere og måle forbedringer av prosessen.