Kurs

Endringsledelse

Bedriftsinternt kurs for ledere

Kurset tilpasses ledere og mellomledere i organisasjoner som er i, eller på vei inn i en endringsprosess.

 • Vi tar utgangspunkt i bedriftens spesifikke utfordringer og gir deltakerne kompetanse og verktøy for å håndtere omstillingen. Din bedrift er unik, da må treningen i endringsledelse også være det!
 • Forståelse av prosessen er utgangspunktet for trening i tydelig ledelse og effektiv kommunikasjon som bygger ned motstand og stimulerer produktivitet under endringen.
 • Endringsledelse med fokus på prestasjonsheving og situasjonstilpasset feedback er nøkkelfaktorer for en vellykket endring.
 • Endringsvillighet og endringsledelse er to av de viktigste ferdighetene din bedrift trenger - det er trenbart.

Endringsledelse foregår individuelt, i ledergrupper og i spesifikke workshops i den situasjonen dere er i.

Ta kontakt så tar vi en uforpliktende prat og ser hvordan jeg kan hjelpe dere. Kurset kan også inngå i en lengre og dypere ledertreningsprosess.

Prestasjonsledelse

Bedriftsinternt kurs for ledere

«Som leder er det er lett å tro at medarbeiderne dine er utfordringen, men den virkelige utfordringen er at de mangler klarhet i hvilket mål de har, hvilke prioriterte handlinger som fører til målet, og en struktur som holder de konstant på sporet».

Tøffere konkurransevilkår, større arbeidsmengder og mer komplekse utfordringer preger hverdagen. Prestasjonsledelse handler om å lede med stø hånd, og skape en prestasjonskultur hvor dere evner å prioritere tiden på de viktigste tingene.

 • Kurset gir dere innsikt og trening i en metode for hvordan dere etablerer en prestasjonskultur og en effektiv struktur som holder dere konstant «på sporet»
 • Dere trenes i en 4 trinns prosess for «excecution» av prioriterte oppgaver:
 1. Identifisere og etablere/forsterke fokus på hva som har topp prioritet blant alle viktige oppgaver
 2. Prestasjonsheving gjennom en metode for å identifisere de handlingene (prestasjonsdriverne) som har størst betydning for oppnåelse av resultatmålene
 3. Hvordan dere kan forsterke og opprettholde engasjementet i prosessen gjennom gode og strukturerte feedback løsninger
 4. Hvordan en disiplineringsprosess sikrer utførelse og forsterker ansvar hos den enkelte for gjennomføring av «commitments».

Struktur er sentralt i byggingen av en vinnerkultur. Vinnerkultur skapes i miljøer som gjør det som skal til for å prestere optimalt.

Kurset passer for ledergrupper eller leder med team, som vil trenes i mer effektiv gjennomføring av prioriterte oppgaver i en utfordrende hverdag.
Kurset tilpasses kompleksitet og utfordringer.
Kurset kan også inngå i en lengre og dypere ledertreningsprosess.

Konflikthåndtering

Bedriftsinternt kurs for ledere og tillitsvalgte

Konflikter er ressurstappende, demoraliserende, kulturnedbrytende og reduserer produktivitet og konkurransekraft. Alle bedrifter opplever konflikter, forskjellen ligger i hvordan dere takler konfliktene. Kurset passer for ledere og mellomledere med personalansvar.

 • En effektiv konfliktbehandling dreier seg hovedsakelig om å håndtere vanskelige følelser og etablere mer konstruktive kommunikasjonsformer mellom de involverte.
 • Kurset tar for seg den mellom-menneskelige siden av hvordan vi håndterer konflikter. Om å finne vinn-vinn løsninger for de involverte. Før jussen kommer på banen. Da dreier det seg mer om vinne eller tape for partene.
 • Kurset gir dere kunnskap om konflikter, hvordan de oppstår og eskalerer og effektiv konflikthåndtering før konfliktene kommer ut av kontroll.
 • Jeg trener dere i grupper og i spesifikke work shops tilpasset din bedrifts utfordringer. Det kan også innebære individuell coaching.
 • Ta gjerne kontakt så ser vi på hva som er behovet og hvordan jeg kan hjelpe dere.

Kurset kan også inngå i en lengre og dypere ledertreningsprosess.