Endringsledelse

For å takle stadig nye utfordringer kreves det endringskompetanse og endringsvillighet i organisasjonen.

Nøkkelpersoner for suksess er bedriftens ledere som skal implementere endringen. En vellykket endring krever kompetanse både på den forretningsmessige delen av endringen, og på den menneskelige siden av endringen. Forståelse av hvordan en endringsprosess forløper er utgangspunktet for trening i tydelig ledelse og effektiv kommunikasjon. Det bygger ned motstand og stimulerer motivasjon og produktivitet under endringen.

Årsaken til at hele 70% av endringsprosessene ikke er vellykket, skyldes ofte for lite fokus og kunnskap om hva som skal til for å lede medarbeiderne gjennom endringen. Alle i en endringsprosess trenger å forstå og akseptere endringen, før de lojalt blir med. Trinn for trinn trenger medarbeiderne dine hjelp, motivasjon, riktig feedback og tydelig ledelse som gir retning og fart i prosessen. Jeg tar utgangspunkt i bedriftens spesifikke utfordringer og gir lederne kompetanse og verktøy for å håndtere omstillingen. Din bedrift er unik, da må treningen også være det! Ledelse med fokus på prestasjonsheving og riktig feedback er nøkkelfaktorer for en vellykket endring.

Endringsvillighet og endringskompetanse er to av de viktigste konkurranse fortrinnene din bedrift kan ha i et tøft marked. Endringsvillighet er definitivt trenbart. Endringsvillighet i en organisasjon starter med ledergruppens endringsvillighet, deretter er det medarbeidernes endringsvillighet som bør stimuleres. Jeg har bistått bedrifter med endringsprosesser i mange ulike bransjer. Treningen foregår individuelt, i ledergrupper og i spesifikke workshops i akkurat den situasjonen dere er i. Jeg tilbyr også coaching til personer under omstilling.

Ta kontakt så tar vi en uforpliktende prat om hvordan jeg kan hjelpe dere.