Beskrivelse

Lederutvikling - Teamutvikling - Endringsprosesser

Ledertrening og teamutvikling foregår kun med anerkjente metoder for læring og utvikling.

Spesifitetsprinsippet og gjenkjenningsprinsippet er grunnpilarene i min treningsfilosofi, enten det er et foredrag, kurs, kickoff, coaching eller en langsiktig ledertrening som går over år.

Gode team har oftest ledere som fokuserer tungt på utvikling av medarbeidere med kompetanse, inspirasjon og kraft til å levere gode prestasjoner hver dag.

Når team ikke når målene sine bør vi spørre hvorvidt vi har ledere og medarbeidere som samarbeider og kommuniserer effektivt? Preges miljøet av prestasjonskultur og sunn vinnermentalitet? Hvordan jobber dere med bedriftens verdigrunnlag og mål for å få det tydelig definert og "oversatt" ned til den enkelte medarbeider? Hvordan fokuserer dere på prestasjonsheving hos enkeltpersoner og team?

Fokusering og feedback er to av de kraftigste prestasjonsdrivere ledere har i verktøykassen. Det bør også ledertreningen bære preg av. Og ledertrening er som annen trening - trener vi riktig så kommer resultatene.

Min jobb er å bevisstgjøre og sette fart i ledertrening i prestasjonsorienterte miljøer gjennom et tett og forpliktende samspill.
Ledelse er balansekunst

<center><h3>Lederutvikling </h3></center>

Lederutvikling

<center><h3>Teamutvikling</h3></center>

Teamutvikling

<center><h3>Endring og omstillingsprosesser</h3></center>

Endring og omstillingsprosesser

<center><h3>Foredrag og kurs</h3></center>

Foredrag og kurs