ENDRING OG STØ KURS

LEDERUTVIKLING - TEAMUTVIKLING - PRESTASJONSKULTUR

PRESTASJONSKULTUR OG ETTERLEVELSE

Ledelsen var enige om mål, strategier og planene deres var gode. 

Likevel opplevde de altfor ofte nye diskusjonsrunder og lite effektivt samarbeid. De ansatte opplevde mangel på god og samstemt kommunikasjon. Entusiasme og fokus i det daglige arbeidet ble dårligere. Verken ledelsen eller de ansatte følte at de jobbet kraftfullt nok i samme retning. Uro, misforståelser og manglende etterlevelse begynte å prege samarbeidet deres. 

Svaret de kom frem til var at de trengte et skreddersydd program for å bygge en sterkere og verdibasert prestasjonskultur i ledergruppen og i teamene. Resultatene de opplever er ansette med større klarhet i hvilke prioriterte mål de har, hvilke prioriterte handlinger som fører dem til målene, og en struktur som holder de konstant på sporet.

De opplever etterlevelse!