Foredrag

Moro, inspirasjon og underholdning eller faglig og personlig påfyll? Eller kanskje begge deler? DU som oppdragsgiver bestemmer.Jeg tar gjerne en diskusjon og deler mine erfaringer gjennom 15 år som foredragsholder med deg enten det gjelder endringsledelse, stressmestring, teamutvikling eller vinnerkultur.. Grundig research og samtale med oppdragsgiver er en viktig forutsetning for at et foredrag blir vellykket, motiverende og inspirerende.

Foredragene skreddersys alltid til målgruppen. Dette fordi foredraget spesifikt skal handle om og inspirere de som er tilstede. Gjennom samtalen kartlegges hvem dere er, hvilke temaer ønsker dere belyst, hva er dere gode til og hvor har dere utfordringene?

Aktuelle temaer: Temaene kan blandes eller spisses, alt etter målgruppens behov.

Inches Speech:

Et populært foredrag om marginer som avgjør i hverdagen. Humørfylt og tankevekkende om hva som får teamet til å fungere i hverdagen. Skreddersys hverdagen til målgruppen.

Passer like godt for ledergrupper som for medarbeidere.

Endringsledelse:

Kun 30% av endringsprosesser er vellykket! Hvorfor? Tydelig kommunikasjon, riktig dialog og nok informasjon til rett tid gir god endringsledelse. Endringsledelse handler også om de myke sidene av prosessen. Hvordan vi håndterer menneskene i endring. Planene og det nye kartet fungerer som regel bra nok på den forretningsmessige delen av endringen, men vi feiler for ofte på den menneskelige siden. Det er hva dette foredraget handler om, og som kan gi deg inspirasjon til en mer helhetlig endringsledelse. Treffer dere riktig så senkes motstanden, bommer dere så øker motstanden og tiden det tar å gjennomføre endringen øker.Kunnskap, kommunikasjon og timing er stikkord for en vellykket endringsledelse.

Passer for ledergrupper.
 
 

Prestasjonsheving og feedback:

Hva er faktorene som øker prestasjonene i teamet? Dette burde ALLE som jobber i team være opptatt av. Foredraget handler om hvordan vi finner de handlingene som optimaliserer prestasjonene og fører til resultatoppnåelse. Feedback som strukturert og effektivt verktøy i hverdagen er en viktig forutsetning for at vinnerkultur utvikles. Etter 30 år som trener i idrett og næringsliv har jeg opplevd det verste og det beste av feedback!

Passer for ledergrupper eller ledere med team.

Kommunikasjon og konflikter:

Samarbeid er kommunikasjon, men kommunikasjon er ikke alltid samarbeid! Kommunikasjon sporer lett av og ender i konflikter. Med humor, snert og litt alvor gir jeg noen smakebiter på hva konflikter dreier seg om: Form, følelser, eskalerende språk og adferd, metaforer, mønstre og misforståelser, ansvarsfraskrivelse samt du og jeg i stedet for du eller jeg er stikkord når jeg snakker om konflikter!

Tilpasses ledergrupper, avdelinger eller hele bedriften.

Prestasjonskultur & vinnerkultur:

Vinnerkultur blir ofte misforstått til å bare skulle gjelde noen få. Det er helt feil, vinnerkultur kan skapes på mange nivåer og like gjerne på "gølvet" som i ledelsen. Hva kjennetegner egentlig de beste teamene? Foredraget handler om formell og uformell kultur bygging i teamet, om relasjoner og identitet. Hva motiverer og hva demotiverer oss i hverdagen? Og hvordan vi bruker visjonen og verdiene våre i praksis.

Passer for alle i bedriften.

Stress og stressmestring:

Når går litt sunt press og over til usunt stress? Foredraget om stressmestring gir innblikk i både fysiske og mentale stressmestringsteknikker du kan bruke i pressede situasjoner. Stressmestring bør være en hyperaktuelt tema for alle miljøer hvor tempoet og arbeidspresset er høyt.
Passer for ledergrupper, avdelinger eller hele bedriften. Skreddersys til din aktuelle stress situasjon.

Rollemodell og maktperson

Bevisstgjøring av deg som leder og maktperson. Du som leder og rollemodell spiller kanskje en større rolle for trivsel på arbeidsplassen enn du er klar over.
Bevisst og ubevisst ledelse. Situasjonsbestemt ledelse eller samme ledelse for alle?

Passer for ledergrupper.

De rare medarbeiderne mine

Et humoristisk snapchat om alle de andre raringene på jobben. For det er jo de andre som er rare ….ikke sant? Forskjelligheten er stor i person galleriet på jobben. Hvordan gjenkjenner vi dem? Hvordan forholder vi oss til dem? Og hvordan kan svakheter i teamet plutselig snus til styrker?

Tilpasses ledergrupper eller for alle i bedriften.