004OST10091.jpgLederutvikling - Teamutvikling - Endringsprosesser

Jeg utvikler ledere, ledergrupper og team. Jeg benytter kun anerkjente metoder for læring og utvikling.

Spesifitetsprinsippet og gjenkjenningsprinsippet er grunnpilarene i all trening og utvikling, enten det er et foredrag, kurs, kickoff, coaching, omstilling eller en langsiktig lederutviklingsprosess som går over år.

Gode team har ledere som utvikler medarbeidere med kompetanse, inspirasjon og kraft til å levere gode prestasjoner hver dag.

Når team ikke når målene sine bør vi spørre hvorvidt vi har fokuserte ledere og medarbeidere som samarbeider og kommuniserer effektivt? Preges miljøet av motivasjon, trivsel og tilhørighet? Er bedriftens verdigrunnlag og mål tydelig definert ned til den enkelte medarbeider ? Hvor opptatt er dere som ledere av prestasjonsheving hos enkeltpersoner og team?

Dette er trenbart, det gjelder bare å trene riktig. Fokusering og feedback er to av de viktigste prestasjonsdrivere ledere har i verktøykassen.

Min jobb er å bevisstgjøre og sette fart på forbedringsorienterte miljøer gjennom et tett og forpliktende samspill. Sammen utvikler vi menneskene og organisasjonen, og skaper enda bedre prestasjoner og resultater.

Teamutvikling2.jpg Lederutvikling.jpg Foredrag.jpg