"Øvelse gjør mester... nei, riktig trening gjør mester"

Endringsledelse- 004OST10091.jpgLederutvikling - Teamutvikling - Relasjonsbygging

Jeg trener ledere, ledergrupper og ledere med sine team. Jeg benytter kun anerkjente metoder for læring og utvikling.

Spesifitetsprinsippet og gjenkjenningsprinsippet er grunnpilarene i all trening og utvikling jeg jobber med, enten det er et foredrag, kurs, kickoff, coaching eller en langsiktig lederutviklingsprosess som går over år.

Gode TEAM har ledere som utvikler medarbeidere med kompetanse, inspirasjon og kraft til å levere gode prestasjoner hver dag.

Team som når målene sine, har fokuserte medarbeidere som samarbeider og kommuniserer effektivt. Miljøet preges av motivasjon, trivsel og tilhørighet. Bedriftens verdigrunnlag er tydelig definert ned til den enkelte og bidrar til et arbeidsmiljø med kollektiv entusiasme og humør! Alt dette er trenbart bare man trener riktig.

Min jobb er å bevisstgjøre og sette fart på forbedringsorienterte miljøer gjennom et tett og forpliktende samspill. Sammen utvikler vi menneskene og organisasjonen, og skaper enda bedre resultater!

Målet er en bedriftskultur preget av kontinuerlig forbedring!

Teamutvikling2.jpg Lederutvikling.jpg Foredrag.jpg
Vidar Davidsen
Terrengveien 4
1363 Høvik
Akershus

Tlf: 41 00 44 43